Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 46
Folionummer: 835
Aktedatum:25/4/1778
Inhoud: Transportacte van een akker saeijland ongeveer drie schepel groot.
Adres: in den Wormschen Enk onder Apeldoorn
Bedrag: f 390,-Personen in deze akte:
Anthonia Johanna Wilbersverkoper

Teunis Boxkoper

Reijnier Prinsverkoper

Samuel Jacobus Wilbersverkoper, volmachtiger

Johanna Geertruijd ab Hooglandverkoper

Elisabeth Teunis koper

Jan Peters zijn kinderen zijn belender