Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 46
Folionummer: 829
Aktedatum:7/5/1778
Inhoud: Transportacte van het recht van pandschap van een akker saaijland.
Adres: op den Wilden Camp in Wenum [Apeldoorn]
Bedrag: f 162,-Personen in deze akte:
Tonis Berends Charmantpandnemer

Jannes Janspandgever

Derk Cornelis pandgever

Aaltje Berends ovl.

NN NNbelender

Melisje Henrix erflaatster, ovl.

Neeltjen Peterspandgever

Henderijna Berendspandgever

Jannes Jansenvoogd over de kinderen van C.Jansen en J.Berends

Jenneken Berendsovl.

Evert Berendspandgever

Ermgard van Laarpandgever

Pieter Claessenpandgever en voogd

Hendrik Janspandgever

Derk Cornelisvoogd over de kinderen van C.Jansen en J.Berends

Pieter Claesenbelender

..... NNbelender

Coenraed Jansenovl.