Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 514
Aktedatum:14/11/1765
Inhoud: Transportacte van 2 morgen grond.
Adres: het Nijelandt, bij Schoonbroeck [Apeldoorn]
Bedrag: f 305,-Personen in deze akte:
Lubbertje Nooijen Nijlandtverkoper

Goswin van Hamelmomber

Tonis Wijnen belender

Stephen Toniss koper

Jenneken Janssen koper