Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 46
Folionummer: 804
Aktedatum:7/5/1777
Inhoud: Transportacte van een acker saaijland.
Adres: de Schotacker, in den Englander Enck onder Beeckbergen
Bedrag: f 50,-Personen in deze akte:
Cornelis Buurmanverkoper

Joost ter Wellvoogd

Geertje Teuniss verkoper

Gerrit Roelofs verkoper

Jan Pauls verkoper, voogd en momber

Janna ter Wellovl., haar kinderen zijn verkoper

Derk Brouwerkoper

Goossen Gerrids Schutverkoper van 1/8 deel

Jan Geurts voogd

Paul Jans erflater, ovl.

Herbert Pauls ovl., zijn kinderen zijn verkoper

Maria Roelofs verkoper

Henrica ten Hovekoper

Grietje Herberts erflaatster, ovl.

Grietje Roelofs verkoper