Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 44
Folionummer: 231
Aktedatum:21/2/1757
Inhoud: Transportacte van een huijs, hof, 1½ molder saaijlandt en 5/4 morgen hooijlandt.
Adres: [Buurschap] Beemte, [Carspel Apeldoorn]
Bedrag: f 500,-Personen in deze akte:
Jentjen Beernds erflaatster, ovl.

..... NNbelender

Lubbertje Janssen ovl., haar kinderen zijn verkoper

Steventje Hessels verkoper

Niesje Willemss verkoper

Reijndtje Janssen verkoper

Johanna Pluijmkoper

Teuwis Janssen belender

NN NNbelender

Jan Janssen erflater, ovl.

Beernt Willemss diacon te Apeldoorn

Gerrit Janssen ovl., zijn kinderen zijn verkoper

Henrick van Haselkoper

Derck Corneliss momber

Jentje Hessels ovl. moeder van Albert en Claas Toniss

Hessel Toniss momber

Beernt Janssen verkoper en voogd

Albert Toniss verkoper

Claas Toniss verkoper

Jan Goossenss voogd

Jan Goossenss innocente verkoper