Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 44
Folionummer: 212
Aktedatum:19/6/1756
Inhoud: Transportacte van een huijs en hof met de camp daaragter, groot 4 schepels en een hoekje hoflandt over de straat.
Adres: in, bij en aan 't dorp van Beeckbergen
Bedrag: f 1320,-Personen in deze akte:
Lambert Woudenbergkoper

Henrick Janss van Delenmomber, verkoper en volmachtiger

NN NNbelender

Catharina Holtiusverkoper

Hester Mullerkoper

Daniel Schutbelender

Wiesje Janssen verkoper

..... NNbelender