Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 44
Folionummer: 36 v
Aktedatum:23/7/1750
Inhoud: Overgave van alle geƫerfde goederen in vrijwillig verwin aan Hendrick Greve. Buurschap het Veen, [Apeldoorn] (a) een vijfbaks waterpapiermolen met hof en camp saaijlandt groot 2 mudden, De Roskam, in 't dorp Apeldoorn (b) 5/8 deel in een huijs, Ordermarck, [Apeldoorn] (c) een vierendeel markegrond, in de Hege, [Apeldoorn] (d) een vierendeel markegrond, Keesschaten, Buurschap Ankeler, [Apeldoorn] (e) een hooijmate, , in de Nieuwen Apeldoornssen Enck (f) een vierdel grond, Clijn Berghuijs, Buurschap Orden, [Apeldoorn] (g) 5/8 van een Erf, en de Hell, Buurschap Orden, [Apeldoorn] (h) een Erf en goedt.. Geroijeerd 2-12-1756.
Bedrag: f 2600,-Personen in deze akte:
Sophia Greveschuldeiser, overleden

NN NNbewoonster van b

..... NNbewoonster van b

Frank Janssen bewoner en gebruiker waterpapiermolen

Willemina Derks erfgename

Claas Greve de Jongeschuldeiser

Abraham Greveerflater, schuldenaar, overleden

Henrick Greveschuldeiser, erfgenaam van Sophia Greve

Jan Lindemanerfgenaam en momber

Frank Janssen bewoner en gebruiker waterpapiermolen