Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

Archief006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer3869-3894
BeschrijvingAankoop van onroerende goederen gelegen in het centrum van Apeldoorn, zoals opgenomen in het Kernplan
Datering1961-1970
Vorm26 omslagen
Archiefcategorie01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema Aankopen van eigendommen in uitbreidingsplannen
Verzamel beschrijving              3869-3894 Aankoop van onroerende goederen gelegen in het centrum van Apeldoorn, zoals opgenomen in het Kernplan, 1961-1970
  •  Deelbeschrijvingen