Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 37
Folionummer: 60
Aktedatum:27/4/1764
Inhoud: Verburging van de momberschappen, getekend 06-04-1764, betreffende Geertje Beernts en Judith Beernts, minderjarige kinderen van Beernt Rijnders bij wijlen Neeltje Teuwiss egtelijk verwekt. Voogden zijn Samuel Rijnderss en Jan Teuwiss. Borgen voor de voogden zijn Rijnder Janss en Hessel Toniss.Personen in deze akte:
Judith Beernts

Samuel Rijnderss

Neeltje Teuwiss

Geertje Beernts

Hessel Toniss

Jan Teuwiss

Beernt Rijnders

Rijnder Janss