Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 37
Folionummer: 4v
Aktedatum:19/12/1749
Inhoud: Verburging van de momberschappen, getekend 15-12-1749, betreffende de twee onmundige kinderen van Claesje la Marcq, wed. van Evert Melissen Ploegh. Momberen zijn Hendrik Arents van Wechel en Bartholomeus Venendaal. Deze rapporteren dat Lambert Meliss en Teunis Havercamp, mede-bloedverwanten van voorn. onmundigen, verweigeren zich als Borgen voor die Momberschap te interponeren. De Drost ordonneert L. Meliss en T. Havercamp uit hoofde van hare consanguiniteijt, om die borgtogt behoorlijk en na landregten te presteren.Personen in deze akte:
Hendrik Arents van Wechel

Lambert Meliss

Teunis Havercamp

Bartholomeus Venendaal

Claesje la Marcq

Evert Melissen Ploegh