Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 29
Folionummer: 15v
Aktedatum:15/7/1785
Inhoud: Gerrit Arissen nom. ux. [zijn vrouw] Petronella Otterloo daagt Jan Eijmberts en Jacob Buijs Erfgenamen van Berend Willems en Jannetie Jacobs om te hooren verklaaren dat de Verweerderen verpligt zijn, aan den Aanlegger nom. ux. te betaalen zoodane summa van een honderd guldens als de Verweerderen bij handtastinge aan Berend Willems op zijn doodsbedde gedaan hebben, hebben aangenomen uijt de nalatenschap van gesegde Berend Willems aan Aanleggers vrouw tot een belooninge van haar getrouwe oppassing en adsistentie te voldoen. Vonnis: Het Gericht verstaat dat er gedaan is een goede aanspraak en daartegens een quaade tegenwheer, ten ware de Verweerderen binnen den tijd van veertien dagen met eede komen te verklaaren aan Berend Willems niet beloofd te hebben de voorschreven honderd guldens aan des Aanleggers vrouw tot een belooninge voor haare getrouwe oppassinge en adsistentie te zullen voldoen. Jan Eijmberts en Jacob Buijs hebben den nevenstaanden eed den 18 Julii 1785 in judicio afgelegd.Personen in deze akte:
Berend Willems

Petronella Otterloo

Jan Eijmberts

Jacob Buijs

Gerrit Arissen

Jannetie Jacobs