Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 29
Folionummer: 35
Aktedatum:7/7/1790
Inhoud: Gezien bij den Gerichte der Heerlijkheijd 't Loo de minute declaratie van schade en kosten geexhibeert en gegeeven uijt naam ende van wegens Andries Wijnbergen, Hendrik Berend Reijnders en wijlen Rijk Willems en alnu Jan Ter Beek als desselfs testamentaire Erfgenaam, de rato gecaveerd hebbende voor de absente mede Eijgenaaren, Aanleggeren in cas van arrest Triumphanten en Declaranten ter eenre, op en tegens Teunis Janszen van Otterloo, in qualiteit als bij sijn acte van arrest in September 1786 tegens Arrestanten en Declaranten geinterponeerd; quo relatio, Arrest Verweerder Succumbant en Gedeclareerde ter nadere zijde. Vonnis: Het Gericht heeft die selve schade en kosten, schoon tot hoogere somma geextendeerd, nogtans getaxeerd en gemodereerd, taxeerd en modereerd deselve mits deezen, voor zoo veel de schaade aanbetreft op 109 - 10 - 0 en voor zoo veel de kosten aangaat op 67 - 8 - 0; zijnde de acte van taxatie daaronder mede begrepen, alzo tesamen op een somma van 176 - 18 - 0. voorbehoudens de kosten, zoo hieromtrent in executivis nog zouden moeten worden aangewend.Personen in deze akte:
Rijk Willems

Jan ter Beek

Andries Wijnbergen

Teunis Janszen van Otterloo

Hendrik Berends Reijnders