Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 28
Folionummer: 36
Aktedatum:21/7/1781
Inhoud: Appel aan den Hove Provinciaal van Gelderland door Mr. S.R. Schrassert Advocaat voor dat Hof in qualiteit als volmagtiger van Jacob Teunis ten Hove. Hij verklaart dat sijn Principaal sig beswaard vindt bij sodaane sententie als bij den Gerigte der Hooge en vrije Heerlijkheijdt 't Loo op 13-07-1781 in saake van sijn Principael ter eenre en Hermannus ten Hoove ter andere sijde is ergaan en gepronuncieert.; versoekende dat de boete van een onvermoedelijk quaad appel, wijl des Comparants Principael niet in staat is deselve te consigneeren mag worden gerediteert tot uijtdragt der zaake. In margine stond: de boete is door den Heer Drossaerd provisioneel gecrediteerd, onverkort een ieders regt.Personen in deze akte:
Jacob Teunis ten Hove

Hermannus ten Hoove

S.R. Schrassert