Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 28
Folionummer: 8v
Aktedatum:20/7/1770
Inhoud: Geëxamineert de declaratie van costen van Jacobje Teuniss Holtman wed. van Jan Aertss van Otterloo, Maria Teuniss Holtman wed. van Hendrik Arents, Gerrit Henrix noie uxoris Teunisje Jansen Pelen en Evert Jansen Pelen de twee laaste kinderen en Erffgenamen van wijlen Henrikje Teuniss Holtmann, te samen mede-Erffgenamen van Jan Jacobss Holtman en Geertje Teuniss in leven Ehelieden, Aenleggeren, Geëxcipieerdens, Triumphanten Declaranten eens ende Hermannus Henrix en Rijk Willemsen pro se en namens derselven respective vrouwen, sich qualificerende mede-Erffgenamen van Jan Jacobs Holtman voornoemt, Verweerderen, Excipienten, Succumbanten en Gedeclareerdens anderdeels. Vonnis: Het Gericht heeft dieselve costen welke tot hoger somme waren geëxtendeert, getaxeert ende gemodereert, doende sulx cragt deses ter somma van vijfthien gulden twee stuiver, d' acte van taxatie daerinne mede begrepen, voorbehoudens de costen van executie, indien eenige mogten worden aengewendt.Personen in deze akte:
Hendrik Arents

Gerrit Henrix

Hermannus Henrix

Jan Aertss van Otterloo

Jan Jacobss Holtman

Maria Teuniss Holtman

Evert Jansen Pelen

Teunisje Jansen Pelen

Jacobje Teuniss Holtman

Geertje Teuniss

Rijk Willemsen

Henrikje Teuniss Holtman