Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 28
Folionummer: 5v
Inhoud: Gesien bij den Gerigte de deductie van Mr. Henrik Gerard Jordens, Burgemeester der stad Deventer pro se en als weduwnaar en boedelhouder van wijlen vrouwe Agatha van Munster als Verwinhebber van alle d'ongerede goederen toebehoort hebbende aan Willemtje van Til, Jenneken van Til, Aaltje van Til en Janna van Til, gesamentlijke kinderen en universele erffgenamen van wijlen Hugo van Til en Geertjen Willemss in leven ehelieden, alsmede Geertjen Willems, wed. van Jacob Jurriens en Evertje Gerrits erffgenamen testamentair van gemelte Jacob Jurriens benevens de kinderen en erffgenamen van wijlen Egbert Jochemss den 8 Meij 1769 ten comptoire van den Secretaris deses Gerigts geëxhibeert, voorts mede gevisiteert en opgenomen de rekening en verantwoordinge wegens de genotene revenues gedurende de verwins-jaren, etc. Vonnis: De coopspenningen van de verwonnene goederen bedragen 3033 gulden, etc. etc. Wat de heer Jordens tekort komt, moet hij zelf zien te vinden.Personen in deze akte:
Geertjen [wed. van J. Jurrienss] Willemss

Egbert Jochemss

Janna van Til

Agatha van Munster

Jenneken van Til

Aaltje van Til

Jacob Jurrienss

Willemtje van Til

Geertjen [wed. van H. van Til] Willemss

Henrik Gerard Jordens

Hugo van Til

Evertje Gerrits