Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 28
Folionummer: 25
Aktedatum:12/7/1776
Inhoud: Tusschen den Heere Drossart Clager ter eenre en Roelof de Wever knegt bij de wed. Reijnder Wicherink beclaagde ter andere zijde; omdat [hij] met Berendina Proper voordogter van den timmerman Jannes van den Berg hoerereij zoude gepleegt hebben. Vonnis: Het Gerigt, gelet op de confrontatie tusschen Beclaagde en medebeclaagde Berendina Proper gehouden, condemneert den Beclaagde in de gevorderde boete, ten ware denselve ingevolge sijn offerte bij andwoord gedaan binnen den tijd van ses weken met solemnelen eede kome uijt te sweren, dat met Berendina Proper voordogter van Jannes van den Berg geen vleeschelijke conversatie gehad heeft.Personen in deze akte:
Jannes van den Bergh

Reijnder Wicherink

Berendina Proper

Geertien Lucas

Roelof de Wever

Wouterus Staal