Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 27
Folionummer: 47
Aktedatum:8/7/1768
Inhoud: Gesien en opgenomen de respective stucken door den Scholtis deser Heerlijkheijt geëxhibeert, rakende desselfs verrigtinge op ordre van den Heere Drossart in en omtrent den desolaten boedel van wijlen Marten Elberts en geëxamineert de rekeningen, soo van Gerigtelijke costen als gedaene aengiften der Crediteuren. Vonnis: Er waren geen ongerede goederen. De gerede goederen brachten op na afftrek van costen 11 - 11 - 0. Hieruit sullen worden betaalt: 1. aen den Scholtis 3 - 12 - 0 wegens gerigtelijke jura, 2. aen Derck Alberts 3 - 19 - 8 wegens Camerhuur verschenen 1 Meij 1746 ad 9 gulden in mindering, 3. aen Jan Lebbinck 3 - 19 - 8 voor 1 jaer Camerhuur verschenen 1 Meij 1749 mede ad 9 gulden in mindering. Alle andere te cort comende crediteuren worden gerenvoijeert.Personen in deze akte:
Derck Alberts

Jan Lebbinck

Marten Elberts