Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 27
Folionummer: 45
Inhoud: Gevisiteert die declaratie van costen van Hendrik Budde coopman te Deventer pro se en in qualiteijt als erffgenaem van wijlen sijn vader Hendrik Budde, mitsgaders ds. Arnoldus Budde predicant tot Groningen, ds. Winoldus Budde predicant tot Amsterdam, ds. Zeno Bachiene predicant tot Utregt als vader en voogt sijner minderjarige kinderen Hendrik Bachiene, Amelius Bachiene en Philip Bachiene bij wijlen Anna Alida Budde verwekt, eindelijk Anna Geertruijdt Budde, geass.t. met haer bediende, alle kinderen en erffgenamen van wijlen den coopman Hendrik Budde te Deventer Pandeijscheren, Triumphanten en Declaranten eens ende die daer tegens gedane marginale diminutie van Derck Teijlinck en Gerrit Teijlinck, Pandverweerderen, Succumbanten en Gedeclareerdens anderdeels. Vonnis: Het Gerigt heeft die costen, welke tot hogere somme waren geëxtendeert, getaxeert ende gemodereert, doende sulx cragt deses, ter summa van 70 - 10 - 0, d' acte van taxatie daer inne mede begrepen, voorbehoudens de costen van executie indien eenige daerop mogten comen te lopen.Personen in deze akte:
Anna Geertruijdt Budde

Winoldus Budde

Hendrik Bachiene

Hendrik Budde [junior]

Hendrik Budde [senior]

Zeno Bachiene

Derck Teijlinck

Arnoldus Budde

Philip Bachiene

J.H. Bachiene

Amelius Bachiene

Anna Alida Budde

Gerrit Teijlinck