Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 26
Folionummer: 2
Inhoud: Het Gericht heeft gezien de declaratie van costen van Hermen Jansen, Verweerder, Triumphant en Declarant en die daer tegens gedaene diminutie van Jacobus Dijk als in huwelijk hebbende Megtelt van Wageningen Aenlegger, Succumbant en Gedeclareerde. Vonnis: Het Gericht heeft dieselve costen, welke tot meerdere somme waren geëxtendeert, getaxeert ende gemodereert, doende sulx mitsdesen ter somma van agt en twintich gulden agt stuiver, d' acte van taxatie hierinne mede begrepen, voorbehouden de costen van executie, indien eenige daerop mogten comen te lopen.Personen in deze akte:
Megtelt van Wageningen

Jacobus Dijk

Bastiaen Otten

Hermen Jansen

Gerrit Sebus

Teuntje Lamberts

Jannis Albers