Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 20
Folionummer: 40v
Aktedatum:5/7/1792
Inhoud: Teune Swanenberg wed. van Willem Heinen geassisteert met haare bedienden daagt Derk Slijkhuis om te hooren verklaaren, dat het den Verweerder niet heeft vrei gestaan om op den 1 Augustus 1790 ten haaren huize den beest te speelen[,] de tafel om verre en de glaazen daarop staande aan stukken te smeiten, en de Aanleggerse bij de oren te trekken en te kneipen tot bloedens toe en den volgende dag wederom ten haaren huize den beest te speelen en met het blote mes naa haar te sneiden, dat hij dus verpligt is deeze reƫle injurie te repareren en de geleede schade te vergoeden[,] eijschende zij voor affront[,] pein en schade twintig zilvere ducatons J.M.S. oirbiedig zijnde juramento in litem te behouden dat een en ander, om die en nog grotere somme niet weder te willen leiden [= lijden]. Vonnis: Het Gerigt verstaat dat er gedaan is een kwaede aanspraak en daartegens een goede tegenwheer bij gebrek van bewijs, de kosten dezer procedure om redenen compenseerende.Personen in deze akte:
Willem Heinen

Derk Slijkhuis

Teune Swanenberg