Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 20
Folionummer: 33
Inhoud: Mr. J.C.F. de Vries daagt Hendrik Derksen tot betaalinge van 94 daalders van 31 en een halve stuijver het stuk wegens den hoogen Enks thiend in Wi[j]ssel over den jaare 1789 gepagt, alsmede wegens den onraad volgens conditien die bij de verpagtinge niet betaald was, 16 guldens 13 stuijvers alles S.C. et d. S. special van 100 guldens, als den 21 Julij 1790 daarop betaald zijn, en onder offerte van te laaten korten agt guldens Jud. taxa Salva wegens het gemis van het thiend koorn in geseijde jaare van het erf Berend Jansen van het Blokhuijs en Berend Jansen van Wissel gehoorende en in die buurt onder deeze Heerlijkheijd mede onder den circul van den Wisselschen thiend, in dit gepagte blok gelegen. Eis: De Advocaat verzoekt deze zaak aan te houden.Personen in deze akte:
Berend Jansen

Hendrik Derksen

J.C.F. de Vries

Berend Jansen[van het Blokhuijs]