Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 18
Folionummer: 60
Aktedatum:19/7/1783
Inhoud: Jacob Sprenkeler in huwelijk hebbende Janna Jansen Bosweerd dogter van wijlen Jan Jansen Bosweerd en Jannetje Willems in leven Ehelieden dagen tussen Peijndinge en Pandheringe Hendrikus Harting om te hebben het effect van zoodanige sententie als er bij deesen Gerigte den 13 Juli 1782 ten voordeele van Pandeijscher is gepronuncieert. Vonnis: Het Gerigt verstaat dat Verweerder met d' overgifte van den inventaris en gedaene offerte bij Sub. H4 vervat en de prestatie van dien can volstaan, en dat er also is gedaen een goede pantheringe, den Panteijsser condemnerende in de costen deser procedure sedert d' offerte Sub. H4 is gevallen. Volgens Inv. nr. 22, fol. 60 was het Erve Boschweerd eigendom van de broers Cornelis Boschweerd en Jan Boschweerd, ieder voor de helft. Na de dood van Jan's vrouw en zijn ene dochter, (overleden lang voor 1780) die gehuwd was met Verweerder, verviel haar erfdeel op haar vader, die toen 3/8 deel bezat. Zijn andere dochter, Aanleggers vrouw, bezat 1/8 deel. Verweerder gebruikt het Erve geheel als het zijne.Personen in deze akte:
Jan Jansen Bosweerd

Jacob Sprenkeler

Jannetje Willems

Janna Jansen Bosweerd

Hendricus Harting

Cornelis Bosweerd