Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 18
Folionummer: 53
Inhoud: De Drossard daagt Frederik Tjeenk omdat hij op den 13 Maij 1783 des avonds circa 7 uiren aan het huijs van de Heer Daniel van Bercken den jongen Heer Bernardus van Bercken onder ijsselijke vloeken uijtgescholden, verscheijde klappen gegeeven, desselfs zuster juffrouw Coosjen van Berken bij den arm buijten den deur getrokken, de oude juffrouw van Bercken agterover voor de grond gesmeeten, vervolgens met een groot geweld op de deur gestooten, en getragt heeft die te forceeren, en eijndelijk de glaasen ingeslagen en menigvuldige molestien gepleegt heeft. Eis: Een boete voor 30 Heeren Ponden. Vonnis: niet vermeld.Personen in deze akte:
Frederik Tjeenk

Coosjen van Bercken

Daniel van Bercken

Bernardus van Bercken