Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 18
Folionummer: 39v
Aktedatum:13/7/1782
Inhoud: Bartha Janszen wed. van Jan Brouwer daagt de Heer F. Tjeenk tot betalinge van 339 - 18 - 8 wegens zedert den 3e Octob. 1781 tot den 31 Maij 1782 geleverde haver[,] boonen[,] garst en andere winkelwaaren. Vonnis: Het Gerigt verstaat, dat er gedaan is een goede aanspraak en daar tegens een quade tegenwheer, de costen deeser proceduire niettemin om redenen compenseerende.Personen in deze akte:
Barta Janszen

Jan Brouwer

F. Tjeenk