Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 18
Folionummer: 34v
Inhoud: De Drossard daagt Gerrit van Hoorn omdat hij op den 9 Octob. 1780 ten huijse van Jannes Nijhof derselven met het mes door den hand gesneden en swaar verwond heeft, en omdat hij Hermen Gerrits Hofman als toen mede gesneden heeft. Eis: Een boete voor 2 maal 15 Heeren Ponden in eventum eens 15 H.P. in eventum 5 H.P. in eventum 4 H.P. in eventum 2 H.P. Vonnis: Het Gerigt absolveert den Beclaagde van de gevorderde boete bij gebrek van bewijs.Personen in deze akte:
Jannes Nijhof

Gerrit van Hoorn

Hermen Gerrits Hofman