Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 18
Folionummer: 27
Aktedatum:10/7/1782
Inhoud: De Drossard daagt Derck Langenbak omdat hij op donderdag den 29 Novemb. laastleden in Lieren onder Beekbergen op het pad in den enck met een snaphaan zoude bevonden zijn. Eis: Een boete voor 10 daalders. Vonnis: Het Gerigt absolveert den Beclaagde van de gevorderde boete.Personen in deze akte:
Derck Langenbak