Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 18
Folionummer: 25v
Inhoud: De Heer Frederik Tjeenck tussen Peijndinge en Pandheringe daagt Jan IJsseldijk om betalinge van 366 - 4 - 4 wegens geleend geld en gedaane betalingen voor gepeijnde ingevolge rekening courant bij de acte van peijndinge ervintelijk quo relatio; alles S. C. et d. p. S en voor zoo verre nodig J.M.S. Vonnis: Het Gericht verstaat dat er voor 372 - 6 - 4 gedaan is een goede peindinge en aanspraak en daar tegens een quade pandheering en tegenweer, voorbehoudens nogtans aan Verweerder zoodane actie als hij vermeenen mogte hem tegens Aanlegger te competeeren, wegens de post van 31 - 15 - 0 welke bij deesen voor geen betalinge is aangenomen; en dat over sulx den Verweerder met de gedaane presentatie en consignatie niet kan volstaan, den Verweerder mede condemnerende in de halfscheijd der kosten deeser procedure tot taxatie en moderatie van den Gerighte.Personen in deze akte:
Frederik Tjeenck

Jan IJsseldijk