Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 17
Folionummer: 58
Inhoud: De Drossart daagt Peter Jacobus Homoet omdat hij op den 27 Maart 1780 met Lambert Nooteboom een peppeleboom op den brink niet ver van het huijs van Gijsbert Maas Dijkgraaf heeft afgehouwen en tot een paal in een paasvuur weggehaalt. Eis: 'Een boete voor 500 guldens en eventueel tot 25 guldens dat hij zal moeten toonen waar hij die boom gehaalt heeft. Vonnis: Het Gerigt absolveert den Beclaagde van de gevorderde boete van vijf hondert guldens bij gebrek van bewijs, en ten aansien van de eventueel gevorderde boete van vijf en twintig guldens, verstaat het Gericht dat Beclaagde met sijn declaratoir bij duplicq gedaan, kan volstaan. [Volgens het Duplicq is Beclaagde veertien jaar oud.]Personen in deze akte:
Peter Jacobus Homoet

Lambert Nooteboom

Gijsbert Maas Dijkgraaf