Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 17
Folionummer: 57
Aktedatum:21/7/1780
Inhoud: Albert Teunis Aanlegger daagt Peter Geurts Verweerder om te hooren verklaren dat het den Verweerder niet heeft vrijgestaan op den 4 Maij des gepasseerden jaars 1779 den Aanlegger in het veld aan den Duttelt agter 't Loo deerlijk met een greep te slaan, zoodanig dat den Aanlegger omtrent een vierel jaars sijn arm niet heeft kunnen gebruijken; dat den Verweerder derhalven verpligt is aan den Aanlegger wegens deswegens geleedene affront[,] pijn en smert, mitsgaders voor sijn versuijm en meesterloon te betaalen een summa van 125 guldens ter erkentenis van het Gerigt. Vonnis: Het Gericht verstaat, dat er voor affront, pijn, smert, versuijm en meesterloon gedaan is voor twintig guldens een goede aanspraak en daaeren tegens een quade tegenwheer.Personen in deze akte:
Peter Geurts

Albert Teunis