Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 17
Folionummer: 47v
Inhoud: De Drossard daagt Derk Reijnders Slijkhuijs ter oorsake op Sondag den 24 Jan. 1779 ten huijse van Hendrik Ketel ten gelage soude geseten hebben. Eis: Een boete voor 2 daalders. Dit decreet is niet gepronuncieert, alzoo den Heer Clager van de clagte heeft gedeclareert af te zien.Personen in deze akte:
Hendrik Ketel

Derk Reijnders Slijkhuijs