Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 17
Folionummer: 40
Aktedatum:30/7/1779
Inhoud: de Drossard daagt Peter Geurts ter oorsake hij den 4 Maij 1779 in het veld aan den Duttelt agter het Loo Albert Teunis met een greep deerlijk geslagen en daar mede na hem gestoken heeft. Eis: Een boete voor 10 Heren Ponden. Vonnis: Het Gerigt condemneert den Beclaagde in een boete van 4 Heren Ponden ware den Beclaagde binnen veertien dagen met eede komen te verklaaren dat hij Albert Teunis niet met een greep geslagen en daar mede na denselven gestooken heeft, in welken val den Beclaagde geabsolveert word van de gevorderde boete.Personen in deze akte:
Albert Teunis

Peter Geurts