Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 17
Folionummer: 39
Inhoud: Dina Cornelissen spreekt bij bod aan Gerrit Willems en Toon Scholten, n.u. [e.v.] Aaltien Willems, Hendrik ten Hogen of Hendrik Willems, Jenneke NN, wed. van Wander Willems, Jan Seijns n.u. [e.v.] Hendersje Willems erfgenamen van haar broeder Helmig Willems om betaling van ieder pro portione hereditaria van vijf en drie vierdeelsjaars loon door de Aanleggerse als meijd bij wijlen Helmig Willems verdient sedert Novb. 1772 tot Septemb. 1778, en bedongen jaarlijx voor vijftien guldens[,] een paar hemden[,] een schorteldoek en een paar schoenen. Vonnis: Het Gerigt verstaat dat er gedaan is een kwade aanspraak, en daarentegens een goede tegenwheer; de kosten deser procedure niettemin om redenen compenserende.Personen in deze akte:
Dina Cornelissen

Gerrit Willems

Hendersje Willems

Toon Scholten

Aaltien Willems

Hendrik Willems

Jan Seijns

Wander Willems

Helmig Willems

Jenneke NN

Hendrik ten Hogen