Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 17
Folionummer: 32v
Aktedatum:17/7/1778
Inhoud: Vrouwe A.W.C.M. Licht wed. van wijlen den Heer Mr. G.J.L. Nies daagt bij peindinge Teunis van Veelen te Loenen om te hebben effectatie, securiteit, preferentie en betalinge van 100 - 5 - 0 procederende wegens door Vrouwe Aenleggerse aan Verweerder vercogte eijken en beukebomen bij de Schipvoor te Loenen in vier parcelen voor 105 guldens ad 21 stuivers de gulden, alles ingevolge conditien van den 17 Decemb. 1773 onder expres protest en reserve om al het geen aan dese bepeijnde effecten mogt te kort komen, sulx op de borgen Berend Cappel en Jan Cappel te moogen verhalen. Vonnis: Het Gerigt verstaat, dat er gedaan is een goede peijndinge en daar tegens een quade pandheringe.Personen in deze akte:
G.J.L. Nies

Teunis van Veelen

Berend Cappel

A.W.C.M. Licht

Jan Cappel