Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 17
Folionummer: 26
Inhoud: De Drossard daagt Gerhardus Boom omdat beclaagde den 30 Nov. 1776 Aaltie Gerrits met een talhout aan het hoofd geslagen heeft, dat sij seer bloede. Eis: Een boete voor 4 Heeren Ponden. Vonnis: niet vermeld.Personen in deze akte:
Aaltie Gerrits

Gerhardus Boom