Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 16
Folionummer: 11
Aktedatum:9/7/1773
Inhoud: Hendrik Evers hospes te Milligen daagt Harmen Evers te [Buurschap] Oosterhuijsen als borge van Hendrik Teunis de Haan om betalinge van 120 gls. wegens in Febr. 1771 aan Hendrik Teunis de Haan verkogte en op den 26e dito daar aan volgende aan Harmen Evers selfs geleverde drie koebeesten. Vonnis: Het Gericht verstaat datter gedaen is een goede aenspraak en daer tegens een quaede tegenweer.Personen in deze akte:
Hendrik Teunis de Haan

Harmen Evers

Hendrik Evers