Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 15
Folionummer: 15
Aktedatum:11/7/1772
Inhoud: Mechtelt Roelofs Schut geassisteert met hare bediende daagt tussen peindinge en pandheringe Lammertien Janssen wed. van Abram Roelofs Schut ten einde om daar aan te verhalen de somma van 40 guldens de Aanleggerse sonder moeite of kosten jaarlijks uijt de nagelatene goederen van wijlen voorn. haren broeder Abram Roelofs Schut competerende en alnu verscheenen en verschult aan den 3e Meij 1772 volgens testamentaire dispositie van den selven in dato 2e April 1755. Vonnis: Het Gerigt verstaet, datter in voegen is gedaen een quaede peindinge en daer tegens een goede pantheringe.Personen in deze akte:
Mechtelt Roelofs Schut

Abram Roelofss Schut

Lammertien Janssen