Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 15
Folionummer: 16
Aktedatum:26/7/1771
Inhoud: Cornelis Henrix Magnificq daagt Hermen Henrix Magnificq, Rijnder Henrix Magnificq, Hendrik Gerrits Mulder noie. ux. Trijntje Henrix Magnificq en Beernt Gerrits Mulder noie. ux. Rijntje Henrix Magnificq, kinderen en erffgenamen van wijlen Henrick Hermss Magnificq ten einde om betaling van 4/5 parten in 150 - 0 - 0 wegens verdient loon en bewese diensten en hulp, door den Aenlegger aen sijn en Verweerderens vader bewesen en den Aenlegger toegelegt volgens eijgenhandige vaders schultbekentenisse in dato den 12 Febr. 1770, alles S. cal. & ded. prob. sol. Vonnis: Het Gerigt verstaat datter gedaen is een goede aenspraak en daer tegens een quade tegenweer, de costen om redenen compenserende.Personen in deze akte:
Henrick Hermss Magnificq

Rijnder Henrix Magnificq

Trijntje Henrix Magnificq

Cornelis Henrix Magnificq

Beernt Gerrits Mulder

Hermen Henrix Magnificq

Hendrik Gerrits Mulder

Rijntje Henrix Magnificq