Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 15
Folionummer: 13
Inhoud: Johannis van der Ligt daagt bij peindinge Enneken Beernts wed. van wijlen Gerrit Rijnders Pannekoek te Loenen ten einde om aen de wel bepeijnde goederen te verhalen de somma van 59 - 4 - 0 procederende wegens geleent gelt en gedane verschotten in den jare 1768 ingevolge overgegevene rekeninge alles S. calc. & ded. prob. sol., in specie sodane 42 - 1 - 8 als de Verweerderse wegens haer mans verdient loon als anders mede op die rekeninge te sien te corten heeft. Vonnis: Het Gericht verstaat datter in voegen gedaen is een quaede peindinge en daer tegens een goede pandheringe, de costen niettemin om redenen compenserende.Personen in deze akte:
Johannis van der Ligt

Aert Aerts

Jan Brandt

Jan Kop

Jannis Kop

Gerrit Rijnders Pannekoek

Gerrit Brinck

Enneken Beernts

Teunis Kop

Steven Derx van Otterloo

Hermen Kop

Guilliam Luijtjes