Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 15
Folionummer: 12
Inhoud: De Drossart daagt Gerrit Wanders en Hermina Jansen omdat sij elkanderen een kindt in onegt soude verwekt hebben, waervan de 2de Beclaagde op den 17 Nov. 1768 soude verlost sijn. Eis: Ieder een boete voor 25 gulden. Vonnis: Het Gerigt condemneert den Beclaagde in de gevorderde boete, ten ware deselve sittende Gerichte met solemnelen ede come uitte sweeren van nimmer eenige vleeschelijke conversatie met Hermina Jansen gehad te hebben. Op de 6 Julij 1769 den eedt in nevenstaende sententie vermelt door Gerrit Wanderss in Judicio afgelegt.Personen in deze akte:
Jan Aert Egberts

Willem Evers van Burick

Albert Derx

Gerrit Wanders

Hendrik Janssen

Hermina Jansen

Harmen Gerrits