Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 15
Folionummer: 6
Inhoud: Albert Derxen en Anneken Jansen Ehelieden dagen Aert Oosterman en desselfs Ehevrouw Teunisje Hendrix om te horen verclaren, dat het den eersten Verweerder niet heeft vrijgestaen op den 25 Julij 1768 de 2de Aenleggerse tot twee distincte reijsen bij herhalinge met woorden 't injurieren, en door deselve voor een egt brekende hoer uit te schelden, voorts dat het de tweede Verweerderse niet heeft vrijgestaen met assistentie van hare kinderen ter gemelte tijt met steenen op de deur van Aenleggers huis te smijten, haer te beschimpen en molesteren, als mede, dat het den 1ste Verweerder niet heeft vrijgestaen, om tegens de 2de Aenleggerse haer goetvinden met gewelt in haer huis te dringen, haer te grijpen, slaen en met de hairen te sleepen en eijntlijk, dat het den 1ste Verweerder niet heeft vrijgestaen om ter gemelte tijt den 1ste Aenlegger aen sijn huis op te wagten en met een turffschop op 't hoofft te slaen en te mishandelen. Vonnis: Het Gerigt verstaat, datter gedaen is een quaede aenspraek en daertegens een goede tegenweer, de costen niettemin om redenen compenserende.Personen in deze akte:
Anneken Jansen

Jacobje Teunis Houtman

Jan Otterloo

Geertien Teunisen

Teunisje Hendrix

Jan Teeuwss Nijlant

Willem Evers van Burik

Jan Aert Egberts

Hermannus Hendriks

Rijk Willems

Maria Teunis Houtman

Jan Jacobs Holtman

Teunisje Jans Peelen

Hendrikje Holtman

Teunis Holtman

Aert Oosterman

Berendina Cramer

Warner Ritbroek

Hendrik Arents

Hendrikje Teunis Holtman

Albert Derxen

NN Schimmelpenninck

Aart Holtman

Gerrit Hendriks

Evert Janssen Peelen