Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 15
Folionummer: 1
Inhoud: De Drossart daagt Hendrik Tellingen alias Hermsen Hendriks om in persoon te compareren, ter oorsake denselven op den 1 Aug. 1768 in off bij de kapel in 't broek-lant Philippus Zinths soldaet onder 't regiment van Sijn Hoogheijt den Heere Prince van Nassau Wijlburgh, sonder eenige voorgaende woorden off rusie met een mes off ander scherp gewheer gespietst en gebloetwondt heeft. Vonnis: Het Gericht, voorbijgaende den preliminairen eijsch van incarceratie absolveert vervolgens den Beclaagde bij gebrek van bewijs van den eijsch bij bodinge gedaen.Personen in deze akte:
Jan de Haen

Hendrik Tellingen

Hermsen Hendriks

Philippus Zinths

Frerik Buitenhoff

Jan Veenhoff

Marten Woudenbergh

Maria Aerts Oosterhuisen

Wouter Roelofss

Peter Beekman