Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 14
Folionummer: 17v
Inhoud: De Drossart daagt Jan Eijmbers ter oorsake op den 21 Meert 1767 voor 't huis van Eijmbert Pelen [dat hij] Albert Mensinck met een mes 2 sneden in sijn aengesigt te geven en dus verwondt soude hebben. Eis: Een boete van 15 Heren Ponden. Vonnis: Het Gerigt condemneert den Beclaagde in de gevorderde boete van vijfthien Heren Ponden, ten ware [hij] sittende Gerigte onder eede sigh quaeme te purgeren het factum in desen niet geperpetreert te hebben, als dan dien eedt affgelegt sijnde, wort Beclaagde geabsolveert van de gevorderde boete.Personen in deze akte:
Albert Mensinck

Jan Eijmbers

Eijmbert Pelen