Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 14
Folionummer: 12
Inhoud: Evert Oorspronck daagt Gerrit Evers om te horen verclaren dat Verweerder niet heeft vrijgestaan om sonder eenige off genoegsaeme redenen op den 26 junij 1766 oppositie te doen tegens het vervolgh des Aenleggers peindinge op den 30 decemb. 1766 [1765?]op des Verweerders gerede goederen aengedaen en daerop gevolge wethe en aenheringe uit cragt van dien en daer door te verhinderen, dat d' executie sijn voortganck niet gewinne, dat den Verweerder sal moeten lijden, dat desselve sijn voortganck na Landtregte van Veluwe gewinne. Vonnis: Het Gericht verstaet, datter gedaen is een goede aenspraak en daer tegens een quaede tegenweer.Personen in deze akte:
Evert Oorspronck

Gerrit Evers