Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 14
Folionummer: 9
Inhoud: De Drossart daagt Fredrik Put hospes te Loenen omdat hij dat gemelte slaen van Claes van Velen soon van Teunis van Velen en Derck knegt bij Teunis van Velen niet aengebragt heeft. Eis: Een boete voor 3 Heren Ponden.Personen in deze akte:
Teunis van Velen

Claes van Velen

Mathijs Cuijt

Frederik Put