Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 14
Folionummer: 8
Inhoud: De Drossart daagt Claes van Velen soon van Teunis van Velen en Derck voorn. knegt bij Teunis van Velen ter oorsake op desselfde tijt op voors. Plaetse en tijt met malcanderen handgemeen en gevogten souden hebben. Eis: Een boete van 1 Heren Pond voor ieder.Personen in deze akte:
Teunis van Velen

Derck Brouwer

Hendrik Boel

Claes van Velen