Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 14
Folionummer: 7
Inhoud: De Drossart daagt Teunis van Delen timmerman te Loenen en sijn knegt Derck ter oorsake tusschen den 28 en 29 Sept. 1766 ten huise van Frederik Put rusie gehad en met vuisten gevogten souden hebben. Eis: Een boete van 1 Heren Pond.Personen in deze akte:
Frederik Put

Teunis van Delen

Hermannus de Graeff

Isacq Collert

Robbert Jansen Kneel