Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 14
Folionummer: 3
Inhoud: Hendrik Budde coopman tot Deventer pro se & in qt. als erffgenaem van wijlen sijn vader Hendrik Budde, mitsgaders ds. Winoldus Budde predicant tot Groningen en ds. Winoldus Budde pred.t. tot Amsterdam en ds. Zeno Bachiene pred.t. tot Velp, ds. J.H. Bachiene pred.t. te Utregt als vader en voogt van sijne minderjarige kinderen Hendrik Bachiene, Amelius Bachiene en Philip Bachiene bij wijlen Anna Nalida Budde verwekt, eijndelijk Anna Geertruidt Budde, alle kinderen en erffgenamen van wijlen den coopman Hendrik Budde te Deventer[,] dagen tussen peindinge en pandheringe Derk Teijlinck en Gerrit Teijlinck om betalinge 't erlangen van: a. 581 - 12 - 0 en b. 67 - 14 - 0 beijde heencomende van vercofte en geleverde winkel-warhen ingevolge overgegevene rekeninge, ende sulx met d' interesse, edog alles ter goeder rek.e. en onder afftrek van alle bewijselijke betalinge. Vonnis: Het Gerigt verstaet datter door pandeijsers in opsigte van Derck Teijlinck betreffende een post van 345 - 2 - 4 is gedaen een goede peindinge en daer tegens een quade pandheringe, bij gebrek van bewijs is in opsigte van Gerrit Teijlinck gedaen een quade peindinge en daer tegens door hem in soo verre een goede pandheringe, mitsgaders in reguarde van Gerrit Teijlinck en voor soo verre converneert de rekeningen sich tesamen bedragende 304 - 4 - 4 datter gedaen is een goede peindinge en daer tegens een quade pandheringe door hem G. Teijlinck ondernomen, dogh dien aengaende ten opsigte van Derck Teijlinck in soo ver een goede pandheringe, de pandverweerderen niettemin condemnerende in de costen deser procedure tot taxatie en moderatie van desen Gerichte.Personen in deze akte:
Philip Bachiene

Anna Geertruidt Budde

Hendrik Bachiene

Amelius Bachiene

Anna Nalida Budde

Jannis Smit

J.H. Bachiene

Gerrit Teijlinck

Hendrik Budde (Senior)

Winoldus Budde

Hendrik Budde [Senior]

Zeno Bachiene

Derk Teijlinck

Hendrik Budde [Junior]