Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 14
Folionummer: 1
Inhoud: Johan Antonij Moriaen pro se en voor desselfs vader Antonij Moriaen in compagnie coopluiden te Lutteringhuisen dagen tussen peindinge en pandheringe Derk Teijlinck en Gerrit Teijlinck te Loenen om aen de bepeinde effecten te verhalen affectatie, securiteijt en preferentie en vervolgens betalinge eener somma van f 1250 - 0 - 14, procederende wegens gecofte en geleverde winkelwarhen in de jaren 1765 en 1766 volgens rekening bij de bodingh annex Salv. calc. & ded. prob. sol. in specie sodanige 76 - 7 - 6, als daerop in drie diverse malen betaalt sijn en voorts na inhoudt der acte van peindinge quo relatio. Vonnis: Het Gericht verstaet, datter bij gebrek van bewijs gedaen is een quaede peindinge en daer tegens een goede pandheringe, de costen niettemin compenserende.Personen in deze akte:
Antonij Moriaen [Senior]

Antonij Moriaen [Junior]

Derck Teijlinck

Hendrikje Woudenbergh

Aertje van Til

Gerrit Teijlinck

Jan Teunissen

Geertje Willemss

Beernt Aerts

Cornelis Janss Sprenkelaer

Johanna van Til

Jan Muller

Hugo van Til