Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 12
Folionummer: 39
Inhoud: De Drossart daagt Lucas Bosman noie. ux. [zijn vrouw] Grietje Arents ter oorsake sij met Maria Jansen vrou van Jan Tonis de Haan in April 1764 met vuisten soude gevogten hebben. Eis: Een boete voor 1 Heren Pondt. Vonnis: Het Gerigt absolveert den Beclaagde bij gebrek van bewijs van de gevorderde boete.Personen in deze akte:
Maria Jansen

Jan Tonis de Haan

Lucas Bosman

Grietje Arents