Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 12
Folionummer: 36
Inhoud: De Drossart daagt Aert Jansen Oosterman ter oorsake hij eenige goederen, welke namens Jan Oosterman bepijnt en op den 22 Meert 1763 van sijn stiefsoon Gijsbert Aerts geĆÆnventariseert waren na sigh genomen en alsoo bepeinde panden verborgen soude hebben. Eis: Een boete voor 40 Heren Ponden. Vonnis: Het Gerigt absolveert den Beclaagde van de geĆ«ijste boete, mits sittende gerigte met ede verclarende, dat hij geene goederen, welke door Jan Oosterman op den 22 Meert 1763 bepijnt waren en doenmaels ten huise van Gijsbert Aertss gevonden sijn na dato van die peindinge heeft weggehaalt, en bij ontstentenisse van dien condemneert den Beclaagde in de gevorderde boete van 40 Heren Ponden. Den 13 Julij 1763 in Judicio den eedt afgelegt door den Beclaagde Aert Jansen Oosterman.Personen in deze akte:
Gijsbert Aerts

Aert Jansen Oosterman

Jan Oosterman